Här är en kort film om de mest grundläggande funktionerna i TinkerCad, positionera och gruppera. Positionera, dvs att få dina ritade objekt på den plats i ritningen du vill, är det första du måste klara av. Lika viktigt är att kunna gruppera, dvs att föra samman olika ritade objekt till ett och samma. Filmen ligger här på Vimeo.