Med en smula grunder i digtalteknik går vi vidare.

För att få en uppfattning om hur en 555 fungerar som bistabil vippa ska vi först titta på den sk pin-out. Den visar kretsen uppifrån med benens nummer, beteckning och övergripande funktion. Lägg märke till den halvmåneformade markeringen som är referensmärket som talar om var ben 1 och 8 sitter. Det ska sägas att jag förenklat ganska mycket i texten nedan för begriplighetens skull. Jag ska återkomma med ett inlägg där 555’an beskrivs mera ingående.

 

 

 

 

Pin 1 ansluts till jord

Pin 2, trigger. Den har funktionen av ”startsignal” för timern. Den är kopplad som en sk active low trigger. Kopplas mot Vcc via ett 10k motstånd och har då Vcc eller etta. När spänningen på ben 2 faller under 1/3 av Vcc triggas pin 3 output till hög. Man kan exempelvis åstadkomma det via en tryckknapp mot jord.

Pin 3, output. Det är en digital utgång och tar alltså bara två värden: hög eller låg. Hög är något lägre är Vcc och värdet låg ligger strax över 0 V. Det är mot denna pin som all last, LED eller annat ska kopplas. Max last är 200 mA.

Pin 4, reset. Den kopplas mot matningsspänningen (via en 10k resistor). Om den kopplas till jord kommer hela timerfunktionen att avbrytas.

Pin 5, control. Kopplas oftast mot jord via en liten kondensator (ca 0,01 uF). Det har funktionen att stabilisera Vcc för en stabilare timerfunktion.

Pin 6, treshold. Syftet med pin 6 är att detektera spänningen över den kondensator som i många kopplingar ansluts mot pin 7. När den spänningen är 2/3 av Vcc går pin 3 låg.

Pin 7, discharge. Den är kopplad på collectorn i en intern npn-transistor vars bas kopplats mot pin 3, output. När pin 3 output går hög börjar transistorn att leda och sänker spänningen till jord på den elektronik som kopplats mot ben 7.

Pin 8, Vcc och kopplas till matningsspänningen som bör ligga mellan 4,5 – 15 VDC. (man kan köra på t. ex. 2*1,5 VDC men funktionen kan bli osäker i vissa kopplingar)

Med pin-out i huvudet kan vi titta på kopplingen.

Bistabil betyder att den är stabil i två lägen; av och på, eller nolla – etta hellre i detta sammanhang. Pin 3, output är en digital utgång. Det betyder att den tar bara ett av två värden. Inom digitaltekniken kallas det för A/D-omvandlare, den tar analoga värden och gör det till digitala. Etta eller nolla.

I denna koppling använder vi följande ingångar:

Pin1 – jord

Pin2 – trigger, den ställer pin3 hög.

Pin3 – output, där kopplar vi på den last som ska drivas. I exemplet har jag kopplat på en 10 mm vit led som behöver ett förkopplingsmotstånd på 220 Ohm för att inte utsättas för hög spänning.

Pin4 – reset, den ställer pin3 tillbaka på låg.

Pin8 – Vcc, matningsspänning, 9 VDC i exemplet.

Upplever man att kretsen uppför sig instabilt kan man lägga till en kondensator på 0,01 uF mellan pin5 och pin1 för att ta upp och eliminera spänningsvariationer.

 

Funktionen är enkel att beskriva:

Utgångsläget är att pin2 och pin4 har 9 VDC via sina 10k motstånd, pin3 output har nolla.

När man trycker på knappen som kopplar pin2 mot jord dräneras spänningen där och blir noll. Det ställer om output3 från nolla till etta. LED lyser.

När man trycker på knappen som kopplar pin4 reset mot jord återställs output till nolla. LED slutar lysa.

Trycker man på bägge tryckknapparna samtidigt ändras inget enligt den sanningstabell som beskriver funktionen.

Klicka här för att simulera kretsen i TinkerCad circuits.

Klicka här om du vill se hur man sätter samman kretsen på ett stripboard.