TC Classroom del 2

TC Classroom del 2

Classroom i TinkerCad, del 2

 

TC Classroom uppgradering

Jag har mailat en del med TC utvecklarna och klarat ut en del saker. När det gäller sorteringen av medlemmar i din Class, som ju blir fel när man vill sortera om, kommer det att rättas till i veckan.  Vad beträffar att sökfunktionen inte finns med på de användare du skapar i funktionen är det tänkt att vara så och kommer att förbli så. Enligt det besked jag fått.

Hur ska du då dela en ritning med dina elever ? Enklast är att maila eller på annat sätt skicka länken till ritningen, då får eleverna upp den och kan spara som sin egen och jobba vidare med. Här ligger det en kortis där jag visar de olika steg som tar dig dit.

 

Var noga med att du inte skickar länken i ”share”, då kommer dom in och kan jobba i din originalritning. Den funktionen ska bara användas om du har en grupp elever som ska jobba i samma projekt. Jag har beskrivit det i ett annat inlägg.

Mycket nöje !

 

Alla kommentarer och frågor tas gärna emot, antingen i kommentarsfältet eller som mail.

TinkerCad – Hålfunktionen

TinkerCad – Hålfunktionen

Här får du en smula tips om hur man kan använda sig av hålfunktionen i TinkerCad. På ett vis är det vilseledande med att kalla det för hål eftersom tekniken kan användas för att skapa helt nya former utifrån basfigurerna. Men som alltid, ju mer man jobbar med det desto enklare blir det att se nya lösningar. Här ligger filmen.

TinkerCad – Positionera och gruppera

TinkerCad – Positionera och gruppera

Här är en kort film om de mest grundläggande funktionerna i TinkerCad, positionera och gruppera. Positionera, dvs att få dina ritade objekt på den plats i ritningen du vill, är det första du måste klara av. Lika viktigt är att kunna gruppera, dvs att föra samman olika ritade objekt till ett och samma. Filmen ligger här på Vimeo.

TinkerCad – Gradskivan

TinkerCad – Gradskivan

En kort film om hur du ska använda gradskivan i TinkerCad för att rotera olika objekt i TinkerCad. Det är ett nödvändigt redskap för att kunna positionera olika delar av en ritning, men kan vara lite ”trixig” innan man får kläm på det. Men som alltid, övning ger färdighet. Och sedan finns ju alltid ångra-funktionen om det skulle röra till sig på riktigt.

Filmen ligger här på Vimeo.

TinkerCad – Dela projekt

TinkerCad – Dela projekt

Här beskriver jag kort hur man delar ett projekt i TinkerCad. Genom att dela projekt ger du alla med länken möjlighet att förändra i den ritningen som är sparad på ditt konto. Det är användbart om ni är flera som ska jobba på samma projekt. I princip är det en länk du skickar till dina kollegor, på samma sätt som man delar i tex Gsuite.
Är det så att du vill ge andra tillgång till någon av dina ritningar utan att ge möjlighet att ändra i originalet är det bättre att göra den public och tilldela den en taggning som blir unik och sökbar.

Jag återkommer till det i ett senare inlägg.
Livslängden på länken är 3 veckor, sedan måste du skicka ut en ny.
Dina kollegor kan jobba på projektet utan att du är inloggad men allt sparas på ditt konto. Det har den effekten att någon jobbat på ert projekt från sin egen inloggning och sedan när man stängt ner finns den ingenstans. Det brukar sprida en viss förvirring, då får man klicka på länken igen så kommer den upp.
Här ligger en kort film som förklarar hur man gör.