TinkerCAD vs Sketchup

TinkerCAD vs Sketchup

TinkerCad vs Sketchup

Låt oss göra en jämförelse mellan två gratis 3D applikationer som förekommer i skolan, väl medveten om att det finns flera som förtjänar att nämnas exempelvis Onshape.

Jag jämför användbarhet, enkelhet för dig som pedagog, inlärningströskel, filhantering, olika funktionaliteter. Låt oss börja med aspekter av användbarhet. För ordningens skull ska jag förtydliga att jag kommer att jämföra TinkerCad Classroom mot Sketchup gratis nätupplaga.

Sketchup finns ju även för installation på Mac eller PC men här kommer det att vara de nätbaserade gratis-tjänsterna som jämförs.

Skapa konto och inloggning.

TinkerCad Classroom är smidigt. Du som pedagog skapar en egen inloggning, definierar dig som pedagog (obs viktigt) när du skapar kontot och sedan kan du fritt skapa klassrum med anonyma användare. Inga personuppgifter hanteras överhuvudtaget och eleverna själva kan inte gå in och namna om sina konton. Förstår jag beskedet från Datainspektionen rätt;  inga personuppgifter alls hanteras så är GDPR inte applicerbart. Kör på.

Sketchup. Nätupplagan är enkel att logga in på från ett epostkonto vilket som helst, och man måste gå in och bekräfta kontot därifrån. Det betyder att alla kan skapa ett användarkonto som man kan arbeta ifrån. Från detta kan man tänka i tre riktningar.

Den första är att du som pedagog skapar ett antal epostkonto hos valfri leverantör med helt anonyma användaruppgifter som du i sin tur kan fördela bland eleverna. Det låter sig göras men kommer att ta ganska mycket tid att: 1) skapa alla de epostkonto som behövs och 2) skapa inloggningarna på Sketchup. Några timmars jobb och i regel har du inte tid.

Andra vägen är om eleverna på din skola har Gsuite och kan logga in via sitt gmail. Jag har svårigheter att få fram om Sketchup (som ägs av Google men utvecklas av Trimble) omfattas av samma sekretess kring personuppgifter som övriga Gsuite. Kontrollera med skolans dataskyddsperson för att få klart besked. Jag som icke-gsuite adm kan tyvärr inte ställla frågan till Goggle och få svar.

Tredje vägen är om din skola istället är ansluten till Microsoft Education. Samma resonemang gäller som ovan Gsuite. Angående GDPR hänvisar jag till din skolas/huvudmans dataskyddsansvarige för att klara ut om det är säkrat ur den aspekten.

Tinkercad – Sketchup 1-0

 

Prissättning

Tinkercad. Helt gratis i alla versioner. Enkelt och bra.

Sketchup. Gratis i nätupplagn med alla de funktioner man kan kräva.

Tinkercad – Sketchup 1-1

 

Filhantering

Vilka filformat kan du spara och exportera

Tinkercad. Du kan exportera formaten .stl  .obj för 3D printers och .svg för lasersskärare.  

Sketchup. Du kan exportera det egna filformatet .skp till .stl  och även plocka ut olika vyplaceringar som utskrifter (.png)  vilket är en stor fördel.

Tinkercad – Sketchup 1-1

 

Användartröskel

Men det menar jag, hur snabbt är dina elever igång och skapar ? Tiden i skolan är begränsad och den tröskel eleverna måste över och förbi innan större delen är igång och skapar är väsentlig.

 TinkerCad har ett intuivt gränssnitt. Man drar in olika 3D-kroppar och kombinerar med ett fåtal kommando som gruppera/align/flip. Det autosparas efterhand så ingen behöver tappa bort sitt arbete. Om jag tar exempel från klass 3-4 är man igång på ca 15 minuter och 3D-ritar, om du har förberett användarkonton.

Sketchup är ett mera klassiskt, om man får säga så, ritprogram. Man ritar 2D former, drar i dom så det tar 3D form. Det finns en hel del funktioner för att rita alla tänkbara planformer och det är på så vis mera flexibelt. Inlärningströskel för att komma igång ? Minimum 2x40 minuter för äldre elever för rena nybörjare. För yngre är det ingen bra ide alls. Tidigast en 6:a men då måste det finnas tid att hjälpa alla, max halvgrupp ca 10-12 elever.

Tinkercad – Sketchup 1-0

 

Importera objekt

Att kunna importera olika byggelement till sina ritningar är en mycket användbar funktion. Om dina elever tex behöver en spik eller en glasspinne eller en soffa kanske dom inte måste rita alla detaljer själv. Det kan självklart vara en poäng att rita allt från schratch och sedan plocka in i sina projekt, otvetydigt lär man sig mer. Men det sitter en prislapp i form av tidsåtgång på det. Har du tiden och känner dig säker med instruktionerna är det bättre, Annars kanske enklare att importera de byggelement man behöver. Det är ju även så man jobbar proffesionellt.

TinkerCad har i sina Classroom -users tagit bort sökfuntionen. Om du vill att eleverna ska finna förberedda ritningselement måste du skicka länken för var och en komponent. Klart meckigt även om det funkar hjälpligt. (En workaround är att skapa en ritning som består av alla de byggelement du bedömer användbara och länka till den.)

Sketchup kan importera komponenter som .skp in i en ritning direkt från din hårddisk, du kan alltså dela filer den vägen.  Det finns dessutom 3D warehouse med alla tänkbara element från Titanic till muttrar och skruvar. Fungerar bra om man lägger några minuter på att prova runt. Kan tyvärr inte importera .stl i gratisupplagan vilket är synd. Du kan göra samma som i TC, skapa en ritning med alla komponenter du tror behövs och dela den.

Tinkercad – Sketchup 1-1

  

Exportera objekt

Tinkercad. I TC kan du välja att göra ritade objekt publika/sökbara genom din inloggning i TC.

Sketchup. Du måste ha ett Googlekonto för skapa ett 3D-Warehousekonto att kunna ladda upp till och göra dina filer sökbara. Klumpigt om du behöver göra filer tillgängliga för elever.

Tinkercad – Sketchup 1-0

 

Totalt TinkerCad – Sketchup 6-3 ?

Låt oss ta saker med stor nypa salt, båda applikationerna har stora fördelar och några få nackdelar. Jämförelsen är svår därför det i många avseenden är vitt skilda ingångar i programmens syfte och uppläggning. Väl värd ändå att göra eftersom många i skolan vill gå in på 3D-design och då är TC och Sketchup är de tydligaste gratis nätapplikatonerna som förekommer.

TinkerCad har fördelar i användarvänlighet och låg starttröskel, Sketchup är bättre på mera komplexa ritningar och att få ut pappersritningar och mycket annat. Man kan göra mera i Sketchup men det kostar också mera i insats och riktar sig mot äldre elever.

Tittar vi på rena funktionaliteter som hur man faktiskt ska göra för att rita saker får man lära sig olika tekniker för att lösa olika uppgifter. Svårast enligt min erfarenhet är måttsättning och positionering där Sketchup är enklare i att sätta ut mått men TC är mera intuivt i positionering. För att visa lite hur olika programmen fungerar kommer jag att lägga upp en kortis där jag ritar ett rätblock med ett genomgående hål med specifika mått.

Slutligen kan man lägga till att du som pedagog måste förhålla dig till vad du ska göra och med vem och i vilka syfte. Fråga gärna via mail om du har frågor eller vill bolla tankar.

[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]

TC Classroom del 2

TC Classroom del 2

Classroom i TinkerCad, del 2

 

TC Classroom uppgradering

Jag har mailat en del med TC utvecklarna och klarat ut en del saker. När det gäller sorteringen av medlemmar i din Class, som ju blir fel när man vill sortera om, kommer det att rättas till i veckan.  Vad beträffar att sökfunktionen inte finns med på de användare du skapar i funktionen är det tänkt att vara så och kommer att förbli så. Enligt det besked jag fått.

Hur ska du då dela en ritning med dina elever ? Enklast är att maila eller på annat sätt skicka länken till ritningen, då får eleverna upp den och kan spara som sin egen och jobba vidare med. Här ligger det en kortis där jag visar de olika steg som tar dig dit.

 

Var noga med att du inte skickar länken i ”share”, då kommer dom in och kan jobba i din originalritning. Den funktionen ska bara användas om du har en grupp elever som ska jobba i samma projekt. Jag har beskrivit det i ett annat inlägg.

Mycket nöje !

 

Alla kommentarer och frågor tas gärna emot, antingen i kommentarsfältet eller som mail.

TC Classroom del 1

TC Classroom del 1

Classroom i TinkerCad

 

Senaste uppgraderingen från TinkerCad är en mycket användbar finess. Efter införandet av GDPR blev det väldigt struligt att använda sig av TC. Googleinloggningen som många har inom skolan kunde inte användas eftersom några avtal inte fanns mellan Google och AutoCad och de svenska aktörerna. Alternativet, fick jag jag klart för mig, var att rigga ett antal  ”fejk” konton och använda dom men helt anonyma inloggningar. Nackdelarna med det var att det var ganska arbetskrävande att sätta upp alla konton, som dessutom måste kopplas till en unik email. De flesta pedagoger har inte de timresurserna till förfogande.

Därför var det extra roligt när TC kom med nya funktionen Classroom den 1 augusti. Det du som pedagog behöver göra är att skapa ditt egna konto och utifrån det kan du skapa ett Classroom och som sista steg lägga till användare, som inte på något sätt behöver kopplas mot eleverna mer än att dom får en lapp med ett inlogg, vilket TC skapar som en random sifferserie. Den användare du skapar har nästan alla funktioner som finns under en ”vanlig” inloggning dvs 3D-Cad, Circuits och Codeblocks. En sak som tyvärr inte finns är sökfunktionen som är användbar när du skapat något exempel i Circuits eller 3D och taggat det så att eleverna kan öppna och studera närmare.

En annan bugg, får man väl kalla det, är att när du skapat alla dina användare så kommer deras inlogg-nick upp i en rad till höger. Det verkar som att listan på användare ordnas kronologiskt dvs efterhand du lägger till dem. Om du klickar på den lilla pilen ovanför listan på användarnamn så sorteras den i bokstavsordning men raden med nick till höger inte följer med, och det kan nog ställa till det.

Jag har återkopplat till Tinkercad-teamet om saken, jag är nog inte den enda som sett buggarna så det kommer säkert att rättas till rätt så snart.

Men för övrigt är det en synnerligen användbar funktion som jag beskriver närmare här på Vimeo.

Alla kommentarer och frågor tas gärna emot, antingen i kommentarsfältet eller som mail.

TinkerCad – titta det flyger

TinkerCad – titta det flyger

Jag har haft trettiotal TinkerCad intro pass, både inom skolan och som fritidskurser av olika slag, och för olika åldersgrupper. Beroende på syftet kan man ta olika ingångar, men en väg jag kan rekommendera för nybörjare i åldersgruppen 9 – 12, (åk 4-6) kan vara att ge ett uppdrag som är ganska fritt och tilltalar fantasin.

Alla ritningstekniska finesser kan man ta senare, här är syftet i riktningen att väcka intresse och kreativ glädje.

Uppdraget “rita något som flyger” har fungerat bra i nybörjargrupper, och det är viktigt att man redan från början annonserar att man kommer att ta det från den utgångspunkten.

Särskilt i samband med fritids-och lov kurser kan man få en ganska blandad kunskapsnivå men de som redan är vana i TC kan lämpligen jobba vidare på egna projekt.

I uppdraget kommer det att dyka upp alla tänkbara flygare, fjärilar, fåglar, drakar, flygplan och en och annan raket. Även greve Dracula har figurerat i samband med höstlov och Halloween. Jag kommer att lägga upp några kortisar på Vimeo (flygaren1) (flygaren2) som inspiration för hur man skulle kunna göra.

Funktioner som att positionera med piltangenterna, Flip och Gruppera räcker oftast för att lösa det mesta. Visa även eleverna gruppera med multicolor när tillfälle yppar sig.

 

 

Vad man sedan gör med ritningarna ? Exportera för 3D utskrift är en väg, kolla upp  så mått och dimensioner är rimliga, och att saker hänger ihop. 

En annan väg är att lägga upp den på tex Augment och fixa AR bilder dom kan ta med sig. Eller bägge, det ena utesluter ju som bekant inte det andra. Dessutom är det så att alla inte har tillgång till 3D skrivare och då är AR en billig och snabb väg. Om du som  lärare vill veta mer om AR så ska du känna dig välkommen att maila så kan jag berätta mer.

TinkerCad – Hålfunktionen

TinkerCad – Hålfunktionen

Här får du en smula tips om hur man kan använda sig av hålfunktionen i TinkerCad. På ett vis är det vilseledande med att kalla det för hål eftersom tekniken kan användas för att skapa helt nya former utifrån basfigurerna. Men som alltid, ju mer man jobbar med det desto enklare blir det att se nya lösningar. Här ligger filmen.

TinkerCad – Positionera och gruppera

TinkerCad – Positionera och gruppera

Här är en kort film om de mest grundläggande funktionerna i TinkerCad, positionera och gruppera. Positionera, dvs att få dina ritade objekt på den plats i ritningen du vill, är det första du måste klara av. Lika viktigt är att kunna gruppera, dvs att föra samman olika ritade objekt till ett och samma. Filmen ligger här på Vimeo.