Det med det elektriska

Inom skoltekniken har man stora möjligheter att ta sig an olika aspekter av el och elektronik. Från enkla resonemang om den slutna kretsen och grundläggande elsäkerhet för de yngsta, vidare mot exempelvis styrning av larm och belysning via enkel elektronik och sedan vidare mot mera uttalad styrteknik och programmering för de högre årskurserna.

Det ligger som alltid en kostnadsaspekt i det. Hur många lödkolvar finns ? Hur mycket material finns det budget för ? Vilken programmeringshårdvara finns tillgänglig ? Vilken typ av programmering ? Här kommer jag att ge tips på hur du kan genomföra stora delar av kursplanens ideer utan alltför stora kostnader.

 

Det kan vara ett problem vara att pedagogerna (i den kommunala skolan) är bundna till specifika leverantörer vilket medverkar till att pengarna tar slut lite för fort.  I första hand kommer jag att sträva efter hålla mig till metoder som är genomförbara även i ett vanligt klassrum och med ett minimum av kostnader.

Första inlägget handlar om sånt du behöver veta om den sk trippelfemman, en liten användbar IC som man kan göra en hel del kul med. Förutsatt att man har den tekniska infrastrukturen på plats, lödstationer och allt som hör till. Kommer efterhand att göra inlägg om enklare projekt naturligtvis. Här kommer jag även att lägga upp tips på hur du kan använda Tinkercad Circuits som el och programmerings-simulator. Mycket användbar och det rekommenderas att du sätter dig in i det.

Mycket nöje 😊

 

Binär julprydnad

Binär julprydnad

 Det med det binära. Vill du göra något som tar ner programmeringsprat ner till de enklaste pusselbitarna. Ettor och nollor (vanligen 5 resp 3,3 VDC mot 0) för att på ett enkelt sätt illustrera begreppen bit och byte. Lämpligt för de i mellanstadiet som är stora nog...

555 som bi-stabil vippa

555 som bi-stabil vippa

Med en smula grunder i digtalteknik går vi vidare. För att få en uppfattning om hur en 555 fungerar som bistabil vippa ska vi först titta på den sk pin-out. Den visar kretsen uppifrån med benens nummer, beteckning och övergripande funktion. Lägg märke till den...

Enkel digitalteknik del 1

Enkel digitalteknik del 1

555 samt en smula digitalteknikens grunder Vill du komma in på  en smula elektronik, kanske lödning och överlappa mot fysikens ellära kanske du ska titta närmare på en enkel och billig IC som kallas 555. Etablerades på marknaden 1971 och är still going strong med ca 1...

Senaste inläggen