Teknik som skolämne

Som bekant har vi teknik som ett ämne i skolan. Enligt kursplanen är teknikämnet tilldelat 200 timmar som fördelas med 47-65-88 i respektive stadie. Teknikämnet kan ju betraktas utifrån en hel del olika vinklar, och man kan lätt ifrågasätta vad det ska vara bra för, precis som med alla andra grupperingar av kunskap och påstått vetande, vilka vi valt att etikettera ”skolämne”. 

 

 

Icke förty finns det en kursplan och som pedagog har man att göra mesta möjliga av de resurser som tilldelats. Bäst är om man kan arbeta i ämnesövergripande projekt. Här i detta sammanhang kommer jag ofta att beskriva nerslag i tekniken, enskilda projekt och tekniker som helst ska  ses som en pusselbit man kan bygga ett större eller mindre projekt kring. Viktigast är nog att de inte blir enskilda teknik-öar som genomförs utan att sättas i ett större sammanhang, även om det ibland kan det vara det rätta.

Senaste inläggen